Hisperientia – Welkom / Welcome

Ik ben Guy Rocourt MA (Ed), een jonge historicus en docent.
Mijn doel met Hisperientia is geschiedenis voor jong en oud tot leven te brengen. Dit doe ik door spannende verhalen te vertellen over mijn grootste passie; de geschiedenis en geheimen van Haarlem.
Hiermee hoop ik u te betoveren tijdens een rondleiding, toneelstuk, lezing of les.

Met de naam Hisperientia heb ik dit doel naar voren willen brengen, zo is de naam afgeleid van de Latijnse woorden historia (geschiedenis) en experientia (beleven of meemaken).
Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

I am Guy Rocourt MA (Ed), a young historian and teacher.
My goal with Hisperientia is to bring history to life. I do this by telling exciting stories about my greatest passion; The history and secrets of Haarlem.
I hope to enchant you during a tour,play, lecture or lesson.

With the name of Hisperientia I want to bring my goal forward. The name derived from the Latin words historia (history) and experientia (experience).
I hope to meet you soon.